skip to Main Content

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Mevrouw Y. Schram, voorzitter
Vacature, secretaris
De heer A. Van Bussel, penningmeester/vicevoorzitter
De heer B. van Klooster, lid
Mevrouw T. van der Sanden-Stoelinga, lid
Mevrouw T. Ansems – Meurs, lid

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen vergoeding. Alleen eventuele onkosten worden vergoed op basis van betaalbewijzen.

Ons fonds is een door het ANBI erkende stichting.
Verder zijn wij ook erkend als goed doel en is ons het CBF keurmerk toegekend.

Back To Top