Skip to content

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel:

  1. het aan individuele mensen met een beperking verstrekken van hulp in materiële zin, wanneer en voor zover voldoende aannemelijk is gemaakt:
    • dat die hulp onontbeerlijk is voor een acceptabel persoonlijk of sociaal functioneren van betrokkene en
    • dat de daarvoor nodige financiële middelen niet kunnen worden opgebracht uit eigen middelen of andere bronnen en evenmin gedekt kunnen worden middels het geldende sociale voorzieningenstelsel, een en ander ter beoordeling van het bestuur
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bedankjes

Bekijk hier enkele bedankjes van mensen die we hebben geholpen.

Back To Top