Skip to content

Aanvragen

Wilt u als professionele hulpverlener voor een cliënt een beroep doen op financiële ondersteuning door ons fonds, dan leest u onder het kopje ‘procedure’ wanneer iemand hiervoor in aanmerking komt. Voor het daadwerkelijk indienen van een aanvraag gebruikt u het aanvraagformulier. Wij verzoeken u om dit digitaal in te sturen. Denkt u er wel aan om alle benodigde bijlagen toe te voegen; deze kunt u uploaden en aan de aanvraag hangen. De privacy van de betrokkene is door ons gewaarborgd.

Als u een aanvraag heeft ingestuurd, ontvangt u van ons per email een bevestiging hiervan. U krijgt daarna zo snel mogelijk bericht over het besluit dat is genomen.

Back To Top